Monthly Archives: Sierpień 2015

  • 0
Psychotherapy-002

psychoterapia

Psychoterapia w pytaniach i odpowiedziach

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia jest rodzajem współpracy między Klientem a Psychoterapeutą, podczas której Psychoterapeuta pomaga zrealizować Klientowi ważne dla niego cele. Polega głównie na rozmowie, dzięki której Klient zyskuje lepsze rozumienie problemu, odkrywa nowe możliwości rozwiązania, podejmuje decyzje dotyczące rozwiązania. W przypadku terapii rodzinnej lub terapii pary Klientem są wszystkie obecne na spotkaniu osoby.

Kto podejmuje decyzję o rozpoczęciu psychoterapii?

Decyzja ta należy zarówno do Klienta jak i Psychoterapeuty. Klient decyduje, czy i w jakim stopniu, chce realizować ważne dla siebie cele za pomocą Psychoterapii, Psychoterapeuta określa, czy i w jaki sposób może pomóc. Aby podjąć Psychoterapię obie strony muszą wyrazić taką gotowość. Z tego względu psychoterapię poprzedzają spotkania konsultacyjne, zwykle 1-3, które służą określeniu problemu i podjęciu decyzji, czy zostanie zawarty kontrakt na psychoterapię.

Co to jest kontrakt psychoterapeutyczny?

To rodzaj umowy między Klientem a Psychoterapeutą zawierany na końcu spotkań konsultacyjnych, w przypadku podjęcia decyzji o podjęciu psychoterapii. Kontrakt określa zakres psychoterapii, np.: jakimi problemami będą się zajmować, nad osiągnięciem jakich celów pracować. Uwzględnia też warunki psychoterapii m. in. miejsce, czas, częstotliwość spotkań. Kontrakt może mieć formę ustną lub pisemną.

Kto najczęściej korzysta z pomocy psychoterapeuty?

Ludzie w trudnych dla siebie sytuacjach życiowych, poszukujący osoby, która spojrzy na problem z innej perspektywy i być może zobaczy nowe od dotychczasowych możliwości rozwiązania trudności. Nie zawsze są to osoby przekonane o możliwości osiągnięcia korzystnej zmiany, zwykle jednak żywiący taką nadzieję.

Kto może korzystać z psychoterapii?

Każdy, kto chciałby w taki sposób poradzić sobie z własnymi problemami, przy założeniu, że problem jest rozwiązywalny za pomocą psychoterapii.

 

Opracowanie: Agnieszka Frankiewicz

Zadzwoń i umów się na wizytę u terapeuty

501-408-005


  • 0
11

Agnieszka Frankiewicz


Agnieszka Frankiewicz

psycholog, psychoterapeuta. W trakcie przygotowań do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP . Doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną oraz dorosłymi.

W ramach praktyki psychoterapeutycznej prowadzę:

terapię małżeństw i par ,

terapię rodzin,

terapię indywidualną,

 

Do gabinetu zapraszam rodziny i pary oraz osoby indywidualne, które w zmaganiu się z swoim problemem zdecydowały się lub rozważają współpracę z psychoterapeutą . Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest 1-3 konsultacjami wstępnymi, których celem jest wypracowanie kontraktu terapeutycznego albo skierowanie do innej bardziej właściwej formy pomocy.

 

Odwołuję się w pracy terapeutycznej do różnych podejść teoretycznych – metody i procedury dostosowuję do potrzeb moich klientów, a nie odwrotnie. Najbliższe mojemu myśleniu o psychoterapii są podejścia systemowe i psychodynamiczne.

 

Naczelną dla mnie zasadą jest głęboki szacunek dla osób zgłaszających się po pomoc. Zapewniam dyskrecję i anonimowość. O moich klientach rozmawiam jedynie podczas superwizji, czyli spotkań z innym doświadczonym terapeutą, który przygląda się mojej pracy. Poddawanie swojej pracy oglądowi superwizora pomaga mi utrzymać wysoki poziom świadczonych usług.

Zapraszam do kontaktu

501-408-005


  • 0
Doriska

Agata Jacyszyn

Jestem logopedą klinicznym i filologiem. Ukończyłam logopedię kliniczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie studiuję neurologopedię z wczesną interwencją logopedyczną. W swojej pracy wykorzystuję między innymi terapię taktylną wg dr Swietłany Masgutowej, masaż Shantala i masaż logopedyczny. W mojej szalonej głowie powstaje milion pomysłów na sekundę, co gwarantuje nie tylko świetną zabawę, ale przede wszystkim brak nudy! Zajęcia dostosowuję do indywidualnych potrzeb pacjentów. Cały czas się dokształcam i szukam skutecznych metod terapeutycznych.

Prywatnie jestem miłośniczką literatury i teatru. Od niedawna jestem mamą Dorotki.

 


  • 1
Joanna Goliszek Synapsa

Joanna Goliszek – Terapeuta Si Jelcz-Laskowice

JOANNA GOLISZEK

 

Jestem psychologiem z wyboru i powołania, zauroczona metodą integracji sensorycznej (SI). Od wielu lat jestem związana z oświatą i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.  Zdobywałam kolejne stopnie awansu zawodowego  i dodatkowe kwalifikacje – terapeuta SI, pedagog terapeuta, tyflopedagog, terapeuta ręki, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, trener technik relaksacyjncy, provider treningu słuchowego Neuroflow. Przez cały czas dbam o rozwój osobisty i zawodowy, nieustannie poszukuję nowych metod pracy z dzieckiem.

Od 2010 prowadzę własną praktykę –  wcześniej gabinet integracji sensorycznej (SI), obecnie  Rodzinne Centrum Terapii i Edukacji SYNAPSA.

Prywatnie: spełniona mama dwójki dorosłych dzieci, właścicielka 2 owczarków i 2 kotków oraz szczęśliwa posiadaczka dużego ogrodu. Kocham kwiaty i uprawiam je od nasionka, później obserwuję jak rosną i kwitną. Od wiosny do jesieni każdy mój poranek rozpoczynam od kawy i spaceru po ogrodzie żeby zobaczyć co się zmieniło przez noc, co nowego zakwitło. Przyjaciele żartują, że rozmawiam z kwiatami. Najbardziej lubię wiosną bratki i tulipany, latem róże, słoneczniki i dziwaczki, a jesienią wrzosy. W wolnych chwilach, których nie mam zbyt wiele,  lubię oczywiście prace w ogrodzie, a także robótki ręczne (ozdoby i dekoracje typu handmade), dobry film i książkę. Aktywnie wypoczywam na rowerze i kajaku.

 

Prowadzę terapie SI, psychologiczna, terapie ręki, trening słuchowy Neuroflow, zajęcia grupowe dla dzieci i warsztaty dla rodziców.

 

Ukończyłam warsztaty, kursy, szkolenia:

* Neurobiologiczne podstawy interacji sensorycznej

* Kurs certfikacyjny SI – II stopień

* Staż terapeutyczny

* Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI

* Diagnoza i terapia małego dziecka i dziecka z autyzmem

* Dieta sensoryczna – najnowszy model masażu Wilbarger

* Prawidłlowści i zaburzenia rozwoju sensomotorycznego dziecka

* Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów i ich zintegrowania w

ośrodkowym układzie nerwowym

* Praca z dzieckiem z dysleksją

* Nadpobudliwość psychoruchowa a integracja sensoryczna

* Terapia ręki

* Terapia ręki jako element w pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się

* Terapia ręki. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w

wieku szkolnym

* Terapia ręki. Grafomotoryka

* Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i

wczesnoszkolnym w oparciu o PTR

* Znaczenie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu

i pisaniu

* Dziecko w rówowadze – ruch, koordynacja, równowaga

* Dziecko w równowadze – równowaga i słuch

* Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

* Coaching – metoda integracji zasobów

* Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR

* Anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania jako uzależnienie

* Trudności w uczeniu się matematyki

* Dorośli i dzieci wobec kłamstwa

* Szantaż emocjonalny w relacjach

* Trudne sytuacje wychowawcze jako okazje do uczenia się

* Arteterapia w szkole i w pracy z grupą

* Diagnoza psychologiczna funkcji poznawczych i emocjoanlnych u dzieci i

młodzieży

* Wczesna interwencja. Metody wczesnej diagnostyki i wspomagania rozwoju”

* Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12

miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym

* Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

* Diagnoza i psychoterapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

* Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami w rozwoju

* Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu

rozwoju dziecka

* Wprowadzenie do terapii zaburzen modulacji sensorycznej: STEPSI-

narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego Tracy Muran

Srackhouse

* Moje dziecko nie chce jeść. Sposób na Tadka Niejadka

* Kreatywne metody pracy z dzieckiem

 

Udział w konferencjach, sympozjach naukowych, członkostwo w stowarzyszenaich

* Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – nasza praca, nasze

doświadczenia 2008

* Dolnośląskie Forum Profilaktyki i Terapii Uzależnień – uzależnenia i

przemoc 2008

* Niemożliwe staje się możliwe. Rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych

technologii 2009

* Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostepnej – budowanie systemu

wsparcia i  pomocy 2010

* Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, formy i metody pracy 2011

* Razem w pełni sprawni. Dobre praktyki w szkole i jej otoczeniu 2012

* Czynniki ochronne i czynniki ryzyka w procesie rozwoju psychicznego

dziecka 2013

* Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkconowania

człowieka  2015

* Pokolenie „Z” weszło do gry 2016

* Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji

Sensorycznej

* Współpracuję wolontaryjnie z Hospicjum Domowym Caritas Wrocław


  • 0
Kinesio-Taping-Ruecken_compl

Kinesiology taping

Kinesiology Taping to metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape/k-active tape.
Istotą każdej metody terapeutycznej jest oddziaływanie na organizm różnymi czynnikami mechanicznymi i fizykalnymi w celu wywołania pożądanych zmian.
Jest to możliwe dzięki zjawisku samoleczenia organizmu, częściej określanym jako kompensacja, która samoistna w efekcie jest patologiczna, natomiast kierowana prowadzi do przywrócenia  i zachowania prawidłowej funkcji.Aplikacje plastra nie mają w większości zastosowań charakteru korekcji mechanicznej, lecz działanie sensoryczne poprawiające funkcjonowanie lokalne lub wpływanie na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu (np. bólu). Służą temu testy przesiewowe, dzięki którym terapeuta lokalizuje dysfunkcje organizmu i porównuje je z istniejącymi objawami.
Tak często spotykana fizjoterapia czy też medycyna objawowa, daje rozwiązania krótkotrwałe, ponieważ ich celem jest pozbawienie pacjenta objawów. U podstaw działań terapeutycznych leży przerwanie błędnego kola bólu co jest ważnym działaniem, ale niezwalniającym terapeuty do wyjaśnienia i leczenia dysfunkcji, która prowokuje objawy.
Kinesiology Taping to terapia łącząca elementy medycyny europejskiej i dalekowschodniej gdzie nie leczy się choroby (objawów) ale pacjenta.
W terapii wykorzystujemy plaster k-active tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia-nauka o ruchu, a wiec poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji.

Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, oceną układu mięśniowo-powieziowego. Nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń. Kinesiology taping jest najbardziej rozwiniętą i stale dynamicznie się rozwijającą odmianą terapii z użyciem plastra bazującą na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powieziowej.