Monthly Archives: Sierpień 2016

  • 0
Urszula Krzyżanowska

Urszula Krzyżanowska

Urszula Krzyżanowska – pedagog od lat związany z placówką oświatową, z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi ze stwierdzoną dysleksją. Trudno określić, które zaburzenie z obszaru dysleksji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) niesie za sobą najwięcej trudnych chwil dla dziecka. Na pewno wymaga ono dużo systematycznej pracy, wsparcia ze strony rodziców i zrozumienia ze strony szkoły.


  • 0
2222

Małgorzata Radzwan

Robótki ręczne to dla mnie hobby, świetne spędzanie czasu, które bardzo lubię. Moje robótki to również prezenty, którymi obdarowuję najbliższych i znajomych. Prace te są niezapomniane i niepowtarzalne.

Chętnie podzielę się swoją wiedzą i zdolnościami manualnymi.

Wszystkich małych i duzych zachęcam do wspólnej nauki i miłych chwil spędzonych w świecie włóczki i nie tylko.

Małgosia Radzwan


  • 0
Renata Michaliszyn

Renata Michaliszyn

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego specjalność  pedagogika opiekuńcza. Ukończyłam Podyplomowe Studia – Socjoterapia  oraz Psychologiczne Wspomaganie w Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami. Pracuję w szkole podstawowej nr 99 we Wrocławiu. Prowadzę zajęcia z zakresu biblioterapii, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Wspólnie z pedagogiem szkolnym pracuję również metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Głównym celem w pracy z moimi uczniami jest wspomaganie każdego z uczestników zajęć w pojmowaniu rzeczywistości i w rozwoju społecznym. Jak powiedziała Maria Montessori „ Skoncentrujmy wysiłek na wzmacnianiu tego co dobre i w taki sposób, aby dobro pozostawiało coraz mniej miejsca na zło…”Wzmacniając mocne strony moich podopiecznych, inwestuję w nich budując fundament do pracy nad ich trudnościami i zaburzeniami.

Prywatnie zafascynowana przestrzenią górską, uwielbiam przemieszczać się w każdym kierunku poznając nowe miejsca i pokonując własne słabości.

Moim mottem w pracy zawodowej są słowa Paulo Coelho: „…drogę wytycza się idąc i my wciąż idziemy, wytyczając z wychowankami naszą wspólną drogę, ucząc się od siebie nawzajem, przekraczając schematy


  • 0
dysleksja

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z DZIECKIEM Z DYSLEKSJĄ

Category : Uncategorized

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w uczeniu się o podłożu neurobiologicznym.

Określenie dysleksji mianem rozwojowej wskazuje, że na każdym etapie rozwojowym dziecka można zaobserwować specyficzne symptomy, a trudności nie pojawiają się nagle i występują w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej.

 

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA) i nauki matematyki (DYSKALKULIA) oznaczają, że pojawiają się one u dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym, z prawidłowym zmysłem wzroku i słuchu.

 

Warunkiem prawidłowego rozpoznania ryzyka dysleksji u dziecka jest wykluczenie:

– niepełnosprawności intelektualnej oraz inteligencji niższej niż przeciętna,

– zaniedbań środowiskowych,

– zaburzeń w funkcjonowaniu narządów zmysłów.

 

Ryzyko dysleksji – oznacza zagrożenie wystąpieniem w czytaniu, pisaniu, nauce matematyki.

 

Pierwsze oznaki dysleksji rozwojowej można zaobserwować już u dziecka w wieku przedszkolnym.

 

Charakterystyka dzieci z ryzyka dysleksji w wieku 3-5 lat:

 

W zakresie motoryki dużej:

– słabo biegają

– mają niską sprawność ruchową w zakresie ruchów całego ciała

– mają kłopoty z utrzymaniem równowagi, np. podczas chodzenia po

linii krawężnika

– z trudem uczą się jeździć na rowerku trójkołowym, hulajnodze

– są niezdarne w ruchach

– źle funkcjonują w zabawach ruchowych, unikają tego typu

aktywności

 

W zakresie motoryki małej:

– mają słabą sprawność ruchową rąk

– trudności z samoobsługą: zapinaniem guzików, sznurowaniem butów

– trudności podczas zabaw manipulacyjnych takich jak nawlekanie

korali

– nieprawidłowy chwyt ołówka (nacisk za mocny lub za słaby)

 

W zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej:

– budowanie z klocków sprawia dziecku trudność

– rysuje niechętnie i prymitywnie, rysunki bardzo uproszczone

– nie umie narysować: koła jako 3-latek, kwadratu i krzyża jako 4-

latek, trójkąta – jako 5-latek

 

W zakresie funkcji wzrokowych:

– trudności przejawiają się w formie: nieporadności w rysowaniu

(rysunki bogate treściowo, lecz prymitywne w formie)

– trudności w składaniu obrazków pociętych na części, puzzli

– słaba umiejętność wykonywania układanek, mozaiki

 

W zakresie funkcji językowych:

– opóźniony rozwój mowy

– nieprawidłowa artykulacja wielu głosek

– trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, budowaniem

wypowiedzi, zapamiętywaniem nazw

– wydłużony okres posługiwania się neologizmami

– zniekształcanie nazw przez używanie niewłaściwych przedrostków

– dziecko ma trudności z zapamiętaniem krótkich piosenek,

wierszyków

– nie radzi sobie z wydzielaniem wraz z klaskaniem sylab ze słów,

wskazywaniem rymujących się słów i tworzeniem rymowanek.

 

Rodzic obserwując u swojego dziecka w/w objawy powinien u mówić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej celem potwierdzenia/ wykluczenia ryzyka dysleksji lub nauczyciel w przedszkolu powinien zasugerować konieczność takiej wizyty.

Wynika takiego badania odpowie, w jakim stopniu jest ono zagrożone i stanowi podstawę do podjęcia właściwych form terapii. Dziecko z umiarkowanego i wysokiego ryzyka wymaga pomocy w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych i interwencji w postaci zajęć terapeutycznych o charakterze korekcyjno-kompenacyjnych  lub pedagogicznych.

 

Po przeprowadzeniu działań terapeutycznych w okresie od potwierdzenia ryzyka do 3 klasy, należy przeprowadzić kolejne badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej celem oceny skuteczności działań terapeutycznych i wykluczy wówczas lub potwierdzi dysleksje.

Rodzaje zaburzeń z obszaru dysleksji:

Dysleksja – rozumiana jako trudności w czytaniu, przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści.

Dysortografia – czyli trudności z opanowaniem poprawnej pisowni. Żeby można było stwierdzić dysortografię trzeba sprawdzić, czy dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni. U dzieci popełniających błędy ortograficzne i nie znających zasad pisowni trudno mówić o dysortografii.

Dysgrafia – czyli niski poziom graficzny pisma (potocznie mówimy, że dziecko brzydko pisze). Litery pisane przez dziecko są koślawe, różnej wielkości i często lądują na niewłaściwej wysokości. Praktycznie wszystkie dzieci zaczynające pisać popełniają tego typu błędy, więc występowanie ich w pierwszym zeszycie nie stanowi podstawy do obaw. Problem pojawia się, gdy błędy utrzymują się mimo upływu czasu.

Dyskalkulia – czyli problemy w matematyce. Dzieci z dyskalkulią mają zwykle kłopoty z pojęciem liczby, porównywaniem liczebności zbiorów, ocenianiem co jest większe, a co mniejsze, nauką tabliczki mnożenia, rozumieniem treści zadań tekstowych itd.

 

Zajęcia prowadzi Urszula Krzyżanowska – pedagog od lat związany z placówką oświatową, z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi ze stwierdzoną dysleksją. Trudno określić, które zaburzenie z obszaru dysleksji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) niesie za sobą najwięcej trudnych chwil dla dziecka. Na pewno wymaga ono dużo systematycznej pracy, wsparcia ze strony rodziców i zrozumienia ze strony szkoły.

 


  • 0
promo251732444

„Sprawne rączki” – zajęcia manualne

SPRAWNE RĄCZKI”

 GRUPA MŁODSZA

 

 I dla małych i dla dużych SPRAWNE RĄCZKI to dobre początki:

— robótki na drutach,

— na szydełku,

— haftowanie, wycinanie, drobne szycie, kreowanie.  

— po nitce do kłębka, robótki to świetna zabawa w chwilach wolnych i

pochmurnych.

— przyjdź na lekcje, tak wesołe i ciekawe,

— kolorowe włóczki, oczka prawe, oczka lewe, słupek prosty i podwójny,

— zróbmy razem pierwsze kroki, a zobaczysz świat szeroki.

DZIECI STARSZA/ DOROŚLI

 

I dla małych i dla dużych SPRAWNE RĄCZKI to dobre początki:

— małe prace robótkowe -serwetki, podkładki,

— drobne ubranka, sweterki, szaliki, a dla zaawansowanych ciepłe buciki,

— bieżniki, obrusy, poduszki, kapciuszki.

 Zajęcia prowadzi pani Małgorzta Radzwan.

Z wykształcenia jestem nauczycielem języka polskiego i logopedą.

Robótki ręczne to dla mnie hobby, świetne spędzanie czasu, które bardzo lubię. Moje robótki to również prezenty, którymi obdarowuję najbliższych i znajomych. Prace te są niezapomniane i niepowtarzalne.

Chętnie podzielę się swoją wiedzą i zdolnościami manualnymi.

Wszystkich małych i dużych zachęcam do wspólnej nauki i miłych chwil spędzonych w świecie włóczki i nie tylko.


  • 0
marcin jarych

Marcin Jarych

Category : Uncategorized

Marcin Jarych – absolwenta akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, wprowadzi dzieci i młodzież w  tajniki rysunku i malarstwa.

Zajęcie prowadzone w Synapsie – kliknij tutaj.


  • 0
Patrycja Gruszczyk

Patrycja Gruszczyk

Patrycja Gruszczyk – z wykształcenia jestem magistrem sztuki z przygotowaniem pedagogicznym, absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Muzyka jest moją pasją, którą postanowiłam dzielić się z innymi. Łączenie miłości do muzyki i radości jaką daje praca z dziećmi sprawia, że do zajęć podchodzę z pełnym zaangażowaniem wkładając w nie całe serce. Muzykoterapia stała się moim życiowym powołaniem. Liczne odbyte praktyki dały mi możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia te stały się dla mnie źródłem inspiracji, a dodatkowo gra na pianinie i klarnecie, wyzwoliły we mnie pokłady kreatywności, które nieustannie wykorzystuję. Do każdego podchodzę indywidualnie, dobierając i łącząc różne techniki muzykoterapeutyczne w zależności od potrzeb.
W wolnym czasie lubię podróżować, spędzać czas na łonie przyrody, a także gotować . Wiele radości sprawia mi próbowanie nowych przepisów, których efekt końcowy potrafi nie raz zaskoczyć. Testerem moich kuchennych eksperymentów jest świeżo poślubiony mąż. Obok tych pasji od niedawna próbuję swoich sił w grze na gitarze.

W Synapsie prowadzę : Muzykoterapię


  • 1

Muzykoterapia

 

Muzykoterapia dla dzieci

Zapraszamy na zajęcia z muzykoterapii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy, terapeutyczny i umuzykalniający. Przeznaczone są zarówno dla dzieci zdrowych jak i dzieci z niepełnosprawnych. Szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością wzrokową, zaburzeniami mowy, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną – w tym z Zespołem Downa, niepełnosprawnością ruchową, dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD.W zależności od potrzeb i problemów dziecka, zajęcia muzykoterapeutyczne mają na celu między innymi:

– poprawę komunikacji i integrację w grupie oraz nawiązywanie kontaktów

interpersonalnych

– obniżenie poczucia lęku

– ujawnienie i odreagowanie emocji

– naukę relaksacji

– pokonywanie nieśmiałości

– wspomaganie rozwoju psychoruchowego

– zmianę nieprawidłowych zachowań psychofizycznych

– usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych

– wyciszenie lub aktywizację

– kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej

– wzmocnienie procesu rehabilitacji

– podnoszenie samooceny, rozwijanie kreatywności, potencjału osobistego,

pobudzanie wyobraźni, poprawę koncentracji

– poszerzanie wiedzy z dziedziny muzyki

– rozwijanie zainteresowań

Zajęcia grupowe – 6-8 osób.

Dzieci z autyzmem, ADHD – sugerowana terapia indywidualna.

 

Muzyka jest uniwersalnym środkiem przekazu, metodą porozumiewania się. Jest mową bez słów, mową uczuć, specyficznym językiem posługującym się niezliczonym bogactwem środków ekspresji wyrażanych poprzez dźwięki. ”

(P. Nordoff, C. Robbins)

 


  • 0

Sylwia Przondo

Category : Uncategorized

 

Pracuje z dziećmi i dorosłymi

Logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta metody psychostymulacyjnej „Dyna-Linqua M.S.”, członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Ukończyłam studia dzienne i podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu

Specjalizuję się w terapii wad i zaburzeń mowy oraz w terapii dysleksji, dysortografii i dysgrafii z elementami terapii ręki.
Moim priorytetem jest wychwytywanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju dzieci i młodzieży. Ponieważ wierzę, że skuteczna terapia to taka, która obejmuje wszystkie aspekty rozwoju psychoruchowego dziecka, chętnie współpracuję ze specjalistami z różnych dziedzin.
Moje motto: Dostosuj terapię do dziecka, nie dziecko do terapii.
Prywatnie mama dwójki dzieci w wieku przedszkolnym i gimnazjalnym, pasjonatka neurodydaktyki i edukacji demokratycznej.

Prowadzę:
* diagnozę i terapię zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem układu nerwowego czy zespołami genetycznymi,
* diagnozę i terapię dzieci z tzw. grupy ryzyka,
* diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami gryzienia, żucia i połykania,
* diagnozę i terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
* diagnozę i terapię wad wymowy (m.in. : seplenienia, rotacyzmu, betacyzmu, gammacyzmu, kappacyzmu, mowy bezdźwięcznej…),
* terapię dysleksji rozwojowej i dysortografii,
* terapię dysgrafii z elementami terapii ręki,
* konsultacje dla rodziców,
* warsztaty dla rodziców.

Szkolenia:
Afazja – diagnoza i terapia
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka
Terapia taktylna
Kurs metody psychostymulacyjnej „Dyna-Linqua M.S.”
Kurs Glottodydaktyki i glottoterapii
Opóźniony rozwój mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
Integracja odruchów wg Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
Skuteczne metody pracy logopedycznej
Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej
Warsztaty Diagnozy i Terapii Dziecka Dyslektycznego
Drama i Logorytmika w teorii i praktyce
Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej
Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się
Metoda Dobrego Startu
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika planu daltońskiego
Piękny umysł dziecka

Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci-aspekt logopedyczny.
Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu aparatu ustno-twarzowego.
Grafomotoryka w pracy z dzieckiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR.


  • 1

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 

Zajęcia terapeutyczne – grupy wiekowe 6-8 lat, 9 – 12 lat, 

Zajęcia polegają na swobodnej ekspresji twórczej z zastosowaniem różnych technik plastycznych (malarstwo, rysunek, kolaż, małe formy rzeźbiarskie). Technika i narzędzia są dostosowywane do indywidualnych preferencji i możliwości dziecka.

Zajęcia mają na celu:

– podnoszenie samooceny;

– pokonywanie nieśmiałości;

– rozładowywanie negatywnych emocji;

– wyciszenie;

– stwarzanie możliwości autoprezentacji;

– rozwój kreatywności;

– rozwój wrażliwości estetycznej;

– nabywanie umiejętności planowania i realizacji celów;

– rozwijanie uzdolnień plastycznych.

 

Zajęcia rozwijające – dzieci w wieku szkolnym

Zajęcia służą rozwijaniu kreatywności, wyobraźni, abstrakcyjnego myślenia. Dają możliwość tworzenia swobodnych wypowiedzi artystycznych za pomocą różnych technik (malarstwo, rysunek, kolaż, rzeźba). Cele zajęć to:

 

– zainteresowanie światem sztuk wizualnych;

– zapoznanie z różnymi technikami i środkami artystycznego wyrazu;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– doskonalenie sprawności manualnej;

– stworzenie przestrzeni wzajemnej inspiracji i możliwości wspólnego twórczego

działania;

– kształtowanie umiejętności autoprezentacji;

– rozwój uzdolnień plastycznych.

 

 

Od września zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne, na których pan Marcin Jarych – absolwenta akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, wprowadzi dzieci i młodzież w  tajniki rysunku i malarstwa.

Nauka rysunku i malarstwa dla dorosłych – zapraszamy wszystkich, którzy kiedyś marzyli, aby nauczyć się rysunku i malarstwa, ale do tej pory im się to nie udało. Zajęcia indywidualne lub grupowe.

Dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy planują kontynuacje nauki w szkołach artystycznych – proponujemy przygotowanie do egzaminu praktycznego.

 

Zapraszamy chętnych do zapisywania się pod tel. 786233200