Monthly Archives: Sierpień 2016

 • 0

Pogotowie teatralne

Category : Uncategorized

Dzieci – odkąd zaczynają mówić i stawiać pierwsze kroki – uwielbiają wchodzić w role. Naśladowanie pozwala na wewnętrzne odczucie i poznanie otaczającego świata. Zapraszamy na zajęcia teatralne, na których dzieci zapoznają się z różnymi rodzajami teatru: teatrem czarnym, teatrem cieni, teatrem w rękawku, teatrem dziur.  Poznamy różne techniki dramowe: dramę sensoryczną, technikę stop klatki, ćwiczenia z teatru forum. Przygotujemy maski i lalki teatralne różnymi technikami plastycznymi: maskę z piasku, gipsu i materiałów. Zajęcia zwieńczy przedstawienie, na które dzieciaki przygotują scenografię oraz tekst.

Zajęcia pogotowia teatralnego umożliwiają wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyjają rozładowaniu napięcia i energii, przynoszą radość i satysfakcję.

Zabawa w teatr pobudza aktywność, rozwija nowe doświadczenia i zainteresowania, uczy otaczającego świata i integruje dziecko z grupą.
Zajęcia teatralne szczególnie korzystnie wpływają na uczniów nadpobudliwych ruchowo. Uczestnictwo w zabawie w teatr umożliwia im ekspansję ruchową w formie ćwiczeń ruchowych, naśladowczych, mimicznych. Zajęcia są również terapią dla dzieci, u których przejawia się nadpobudliwość w sferze emocjonalnej. Takie dzieci mają możliwość pozbywania się negatywnych emocji (gniew, złość, agresja, płacz, kłótliwość, skarżenie). Zabawy te sprzyjają rozwojowi ruchowemu dzieci zahamowanych i spowolniałych. Ćwiczenia mimiki i gestów zmniejszają zahamowania w sferze emocjonalno uczuciowej, uczą wrażliwości i ekspresji.


 • 1

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci I-III klas SP pt. „Ja, ty i my

Zajęcia socjoterapeutyczne poruszają trzy obszary: „Ja, Ty i My”. Poznawanie i kształtowanie obrazu samego siebie – wzmacnianie poczucia własnej wartości, nazywania i wyrażania uczuć  –  pomogą zrozumieć i polubić siebie (obszar Ja), a kiedy zrozumiemy i polubimy siebie – łatwiej o zrozumienie i akceptację drugiego, a także konstruktywne rozwiązanie konfliktów (obszar Ty). Zajęcia dostarczą dzieciom okazji do odreagowania trudnych emocji i pozwolą ćwiczyć nowe formy zachowań. Wspólne zabawy i zadania zwiększą poziom akceptacji i współdziałania w grupie (My).

Zajęcia podzielone są na trzy etapy, które jednak nie są wyraźnie oddzielone od siebie. Pierwszy to etap integracji  grupy i budowania poczucia bezpieczeństwa. W etapie drugim dzieci kształtują pozytywny obraz siebie, poznają swoje emocje, budują pozytywne relacje pomiędzy członkami grupy. Uczą się radzić sobie z trudnymi emocjami. Zajęcia dostarczają też doświadczeń korygujących. Ostatni etap tworzą zabawy zwiększające poziom empatii i współdziałania w grupie.

Bloki zajęć:

 1. Przełamanie onieśmielenia – zabawy integrujące grupę.
 2. Poznajemy siebie z innej strony – ćwiczenia i działania budujące wzajemne zaufanie i ciepłą atmosferę.
 3. Mój obraz siebie – wizualizacje, ćwiczenia i zabawy wykorzystujące środki plastyczne, dyskusje.
 4. Ja i Ty. Nazywanie i wyrażanie emocji – ćwiczenia i zabawy teatralne, bajkoterapia, rysunek.
 5. Kiedy mi źle – techniki odreagowania trudnych emocji.
 6. Ja i Ty, Ja i My – ćwiczenia rozwijające empatię

Dzieci poznają sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, będą kształtowały samoocenę i budowały pozytywny obraz siebie, ćwiczyły asertywność, rozpoznawały i nazywały uczucia oraz uczyły się emocjonalnie odreagować oraz rozwijać umiejętność współodczuwania.


 • 0
Natalia Chruściel - Janas

Natalia Chruściel – Janas

Natalia Chruściel – Janas

Z logopedią związana jestem od czterech lat, a z językiem polskim sympatyzuję od dziecka. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu filologii polskiej oraz podyplomowe studia logo-pedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze szlify zawodowe zdobywałam w gabine-tach logopedycznych, w ośrodkach terapeutycznych i na turnusach rehabilitacyjnych. Terapię prowadzę w myśl słów wypowiedzianych przez Ludwiga Wittgensteina — Granice mojego języka są granicami mojego świata. Uważam, że mowa jest naszym łącznikiem ze światem i dzięki niej jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, dlatego też w swojej pracy skupiam się na szeroko pojętym rozwoju mowy. Prowadzone przez siebie zajęcia dostosowuję do potrzeb pacjenta, wykorzystując w tym celu pomoce, które samodzielnie wykonuję. Dzięki czemu są one jeszcze lepiej ukierunkowane na konkretne potrzeby. Nieustannie dążę do rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Do swojej pracy podchodzę z pasją i zapałem, zbaczam z utartych ścieżek i twórczo poszukuję nowych rozwiązań. W życiu prywatnym jestem pasjonatką botaniki, moje mieszkanie przypomina dżunglę, w którym oprócz egzotycznych roślin (wyhodowanych z nasion) spotkać można również skunksa – nietypowego czworonoga, którego jestem szczęśliwą właścicielką.

Zajmuję się:

Diagnozą i terapią logopedyczną dla dzieci i dorosłych, Terapią wad wymowy:
sygmatyzm (seplenienie) – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k,
gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski g,
reranie – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r,
lambdacyzm– nieprawidłowa realizacja głoski l,
betacyzm– nieprawidłowe realizowanie głoski b,
mowa bezdźwięczna– artykułowanie głosek dźwięcznych, jako bezdźwięczne.
Terapią zaburzeń mowy:
opóźniony rozwój mowy,
niepłynność mowy

W swojej pracy stosuję min:

 • masaż logopedyczny,
 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia na bazie elementów logorytmiki i bajkoterapii,
 • ćwiczenia oddechowo-głosowe,
 • zabawy tematyczne,
 • ćwiczenia relaksacyjne.

 • 0
szal2

Magdalena Szal

Category : Uncategorized

Magdalena Szal – pedagog, socjoterapeuta i animatorka. Pracuję w szkole podstawowej nr 20 im, Orła Białego we Wrocławiu, jako nauczyciel wspomagający i socjoterapeuta. W pracy z dziećmi używam metod aktywizujących, komunikacji otwartej, w pracy wykorzystuję zabawy ruchowe, tańce i działania plastyczne. Staram się indywidualnie podejść do każdego dziecka, pomóc mu w nazwaniu i zrozumieniu uczuć, w budowaniu zdrowej komunikacji i współpracy z innymi. (Bardzo lubię pracę z dziećmi, gdyż dużo radości sprawia mi obserwowanie dzieci, każde z nich jest małym innym kosmosem ). Na co dzień lubię jazdę rowerem, zwiedzanie zakątków Dolnego Śląska, górskie wędrówki i szydełkowanie. Jestem szczęśliwą żoną Radka.

W synapsie prowadzę :

Zajęcia socjoterapeutyczne

Pogotowie teatralne