Monthly Archives: Wrzesień 2016

 • 0
mały odkrywca

MAŁY ODKRYWCA – zajęcia dla najmłodszych

MŁODY ODKRYWCA to zajęcia dla najmłodszych i starszych ODKRYWCÓW PRZYRODY, na których wspólnie odkrywamy i poznajemy tajniki  otaczającego nas świata przyrodniczego poprzez zabawę i obserwację prostych doświadczeń przyrodniczych.

Na naszych zajęciach dzieci poprzez zabawę i doświadczenia przyrodnicze:

 

 • Rozwijają logiczne myślenie;
 • Uczą się analizować zjawiska przyrodnicze;
 • Mobilizują się do intensywnego i sprawnego myślenia;
 • Wyrabiają nawyk aktywnego zdobywania wiedzy;
 • Poznają świat i rozwijają wiedzę o nim;
 • Kształcą twórcze myślenie

 

Zajęcia są prowadzone w małych, kilku osobowych grupach.  Zajęcia trwają do 60 min.

Istnieje również możliwość zajęć indywidualnych.


 • 0
mapa myśli

WESOŁA NAUKA – zajęcia z technik pamięciowych

Category : Uncategorized

WESOŁA NAUKA  to jedyne w swoim rodzaju zajęcia dla dzieci na których dzieci przekonują się o swoich olbrzymich do tej pory w pełni nie wykorzystanych możliwościach.

Nasi uczniowie poprzez zabawę uczą się jak w sposób skuteczny i przyjemny się uczyć wykorzystując w pełni swoje umiejętności i czas.  Wzmacniają również poczucie własnej wartości, umiejętności współżycia w grupie i opanowywanie stresu.

Zajęcia obejmują:

 • Techniki pamięciowe
 • Tworzenie map myśli
 • Koncentracja uwagi
 • Kreatywne myślenie

Zajęcia są prowadzone w małych kilku  osobowych grupach.  Zajęcia trwają 60 minut.

Istnieje również możliwość  zajęć indywidualnych.


 • 0
Katarzyna Szostak

Katarzyna Szostak

Category : Uncategorized

Ukończyłam pedagogiczne studia magisterskie z biologii i licencjackie z chemii na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Od kilku lat z pasją i zaangażowaniem pracuję z dziećmi na różnych poziomach edukacyjnych. Do tej pory były to różnego rodzaju zajęcia, począwszy od lekcji przyrody w Szkole Podstawowej poprzez zajęcia indywidualne przygotowujące młodzież do różnych egzaminów czy sprawdzianów do zajęć mających na celu zwiększenie efektywności przyswajanej wiedzy poprzez zastosowanie Technik Pamięciowych czyli naukę przez zabawę i skojarzenia oraz poznanie tajników otaczającej przyrody poprzez obserwację i doświadczenia. Oprócz nauczania najmłodszych moją pasją są zwierzęta z którymi również na co dzień pracuje .