Monthly Archives: Listopad 2016

 • 0
autyzm

Jak pracować z dziećmi z trudnymi zachowaniami i z dziećmi z autyzmem (autyzm jako najgłębsze zaburzenie) – szkolenie praktyczne.

Category : Uncategorized

Zapraszamy na szkolenie:

 

Jak pracować z dziećmi z trudnymi zachowaniami i z dziećmi z autyzmem (autyzm jako najgłębsze zaburzenie) – szkolenie praktyczne.

 

 • Zachowania problemowe dzieci
 • Autyzm jako najbardziej złożony problem
 • Skuteczne techniku pracy z dziećmi z autyzmem i innymi trudnymi zachowaniami
 • Metody poznawczo-behawioralne w pracy z dziećmi

Szkolenie prowadzone jest głównie metodą warsztatową. Daje uczestnikom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w pracy z dziećmi z trudnymi zachowaniami.

Odbywa się w 2 etapach.  Przerwa miedzy etapami szkolenia jest niezbędna, należy ją  wykorzystać  na trening umiejętności zdobytych podczas pierwszego dnia szkolenia.  Druga część jest uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy z pierwszego spotkania.

 

Szkolenie pozwala na zdobycie umiejętności pracy z dziećmi metodą poznawczo-behawioralna.

 

Terminy:  25.11 (piątek) godz. 15 – 20

 1. 01 (piątek) godz. 15 – 20  Obydwa etapy = całość szkolenia

 

Miejsce: teren Gminy Jelcz-Laskowice, dokładne miejsce szkolenia zostanie podane uczestnikom w terminie późniejszym

 

Cena: 290 zł – zaliczka 150 zł z chwilą zapisu, pozostała kwota do 10. 11. 2016 r.

25 1020 5242 0000 2902 0376 4628 Synapsa-Med Sp. zoo,

 1. Klonowa 16, Jelcz – Laskowice z dopiskiem „Szkolenie – autyzm”

 

Zapisy na szkolenie meilowo: recepcja@synapsa-terapia.pl

 

Dodatkowe informacje: Joanna Goliszek 730 000 224

 

Prowadzący: Magdalena Skotnicka-Chaberek  wraz z zespołem.

Magdalena Skotnicka-Chaberek –  lekarz, psycholog, terapeuta poznawczo – behawioralny i certyfikowany superwizor-dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, brała udział w projektach badawczych opracowujących narzędzia diagnostyczne  i terapeutyczne. Jest założycielem i „szefem” Centrum Neurorehabilitacji im.Zofii i Józefa Dziurkowskich, a prywatnie mamą małego Jasia.


 • 0
trening umiejętności społeczenych

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Category : Uncategorized

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

 

Zajęcia grupowe skierowane do dzieci mających trudności w kontaktach społecznych, a szczególnie, gdy zdiagnozowano u nich Zespół Aspergera, ADHD, autyzm wysokofunkcjonujący, zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi, trudnościami z radzeniem sobie z emocjami.  Jest też skuteczny dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, reagujących lękiem,  a także mających trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji zarówno z rówieśnikami, jaki i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji. W niewielkiej grupie, pod czujnym okiem 2 terapeutów-trenerów, uczestnicy poznają i ćwiczą zasady panujące w grupie, w przedszkolu bądź w szkole, w domu i w społeczeństwie. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i akceptowane społecznie. Sesje treningowe będą prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.

Celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metoda radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowania napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Ważnymi elementami tych zajęć będzie:

–  integracja grupy i oswojenie się z nowymi osobami oraz koniecznością

wchodzenia we wzajemne interakcje,

–  podawane precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań,

–  ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i

doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych

kompetencji,

–  możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od

trenera ale tez od innych uczestników treningu,

– przeniesienie – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane

zadania domowe.

Organizacja grupy:

– liczebność grupy treningowej: 4 do 6 (dzieci 5-6 lat)

6 do 8 osób (dzieci 7-9 lat)

6 do 8 osób (dzieci 10-12 lat)

– grupę szkoleniową prowadzi 2 trenerów

– zajęcia odbywają się 1x w tygodniu  1,5 godz., grupę prowadzi 2 trenerów

Grupa treningowa będzie grupą zamkniętą – po rozpoczęciu treningu nie mogą do niej dołączać nowi uczestnicy.

Przed rozpoczęciem zajęć niezbędna jest jednorazowa konsultacja z dzieckiem i rodzicami.

Dodatkowe informacje i zapisy – 730 000 224 Joanna Goliszek