Joanna Goliszek Synapsa

Joanna Goliszek – Terapeuta Si Jelcz-Laskowice

Posted on

JOANNA GOLISZEK

 

Jestem psychologiem z wyboru i powołania, zauroczona metodą integracji sensorycznej (SI). Od wielu lat jestem związana z oświatą i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.  Zdobywałam kolejne stopnie awansu zawodowego  i dodatkowe kwalifikacje – terapeuta SI, pedagog terapeuta, tyflopedagog, terapeuta ręki, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, trener technik relaksacyjncy, provider treningu słuchowego Neuroflow. Przez cały czas dbam o rozwój osobisty i zawodowy, nieustannie poszukuję nowych metod pracy z dzieckiem.

Od 2010 prowadzę własną praktykę –  wcześniej gabinet integracji sensorycznej (SI), obecnie  Rodzinne Centrum Terapii i Edukacji SYNAPSA.

Prywatnie: spełniona mama dwójki dorosłych dzieci, właścicielka 2 owczarków i 2 kotków oraz szczęśliwa posiadaczka dużego ogrodu. Kocham kwiaty i uprawiam je od nasionka, później obserwuję jak rosną i kwitną. Od wiosny do jesieni każdy mój poranek rozpoczynam od kawy i spaceru po ogrodzie żeby zobaczyć co się zmieniło przez noc, co nowego zakwitło. Przyjaciele żartują, że rozmawiam z kwiatami. Najbardziej lubię wiosną bratki i tulipany, latem róże, słoneczniki i dziwaczki, a jesienią wrzosy. W wolnych chwilach, których nie mam zbyt wiele,  lubię oczywiście prace w ogrodzie, a także robótki ręczne (ozdoby i dekoracje typu handmade), dobry film i książkę. Aktywnie wypoczywam na rowerze i kajaku.

 

Prowadzę terapie SI, psychologiczna, terapie ręki, trening słuchowy Neuroflow, zajęcia grupowe dla dzieci i warsztaty dla rodziców.

 

Ukończyłam warsztaty, kursy, szkolenia:

* Neurobiologiczne podstawy interacji sensorycznej

* Kurs certfikacyjny SI – II stopień

* Staż terapeutyczny

* Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI

* Diagnoza i terapia małego dziecka i dziecka z autyzmem

* Dieta sensoryczna – najnowszy model masażu Wilbarger

* Prawidłlowści i zaburzenia rozwoju sensomotorycznego dziecka

* Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów i ich zintegrowania w

ośrodkowym układzie nerwowym

* Praca z dzieckiem z dysleksją

* Nadpobudliwość psychoruchowa a integracja sensoryczna

* Terapia ręki

* Terapia ręki jako element w pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się

* Terapia ręki. Dysgrafia. Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w

wieku szkolnym

* Terapia ręki. Grafomotoryka

* Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i

wczesnoszkolnym w oparciu o PTR

* Znaczenie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu

i pisaniu

* Dziecko w rówowadze – ruch, koordynacja, równowaga

* Dziecko w równowadze – równowaga i słuch

* Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

* Coaching – metoda integracji zasobów

* Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR

* Anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania jako uzależnienie

* Trudności w uczeniu się matematyki

* Dorośli i dzieci wobec kłamstwa

* Szantaż emocjonalny w relacjach

* Trudne sytuacje wychowawcze jako okazje do uczenia się

* Arteterapia w szkole i w pracy z grupą

* Diagnoza psychologiczna funkcji poznawczych i emocjoanlnych u dzieci i

młodzieży

* Wczesna interwencja. Metody wczesnej diagnostyki i wspomagania rozwoju”

* Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12

miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym

* Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

* Diagnoza i psychoterapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

* Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami w rozwoju

* Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu

rozwoju dziecka

* Wprowadzenie do terapii zaburzen modulacji sensorycznej: STEPSI-

narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego Tracy Muran

Srackhouse

* Moje dziecko nie chce jeść. Sposób na Tadka Niejadka

* Kreatywne metody pracy z dzieckiem

 

Udział w konferencjach, sympozjach naukowych, członkostwo w stowarzyszenaich

* Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – nasza praca, nasze

doświadczenia 2008

* Dolnośląskie Forum Profilaktyki i Terapii Uzależnień – uzależnenia i

przemoc 2008

* Niemożliwe staje się możliwe. Rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych

technologii 2009

* Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostepnej – budowanie systemu

wsparcia i  pomocy 2010

* Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, formy i metody pracy 2011

* Razem w pełni sprawni. Dobre praktyki w szkole i jej otoczeniu 2012

* Czynniki ochronne i czynniki ryzyka w procesie rozwoju psychicznego

dziecka 2013

* Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkconowania

człowieka  2015

* Pokolenie „Z” weszło do gry 2016

* Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji

Sensorycznej

* Współpracuję wolontaryjnie z Hospicjum Domowym Caritas Wrocław

One thought on “Joanna Goliszek – Terapeuta Si Jelcz-Laskowice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *