images

Kiedy warto skorzystać z usług psychoterapeuty?

Posted on
 • Kryzysie i trudnych sytuacjach życiowych.
 • Radzeniu sobie ze smutkiem, napięciem, obniżonym nastrojem lub stanami depresyjnymi
 • Rozwiązywaniu trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących związków i relacji z innymi ludźmi.
 • Poczuciu osamotnienia, przeżywaniu trudności z powodu utraty ważnej osoby.
 • Poszukiwaniu sensu życia i braku motywacji do działania.
 • Radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi, wywołującymi napięcie, lęk, niepokój.
 • Trudnościami w odprężeniu, zrelaksowaniu, cieszeniu się życiem.
 • Doświadczeniu przemocy fizycznej lub psychicznej.
 • Lepszym poznaniu i zrozumieniu samego siebie
 • Budowaniu lepszego poczucia własnej wartości
 • W zrozumieniu i łagodzeniu objawów somatycznych, które nie mają medycznego uzasadnienia.
 • Radzeniu sobie ze zmianą w życiu
 • Potrzebie rozwoju i poznania samego siebie.
 • Radzeniu sobie z chorobą (np. nowotworową).
 • Potrzebie wsparcia i pomocy w rozwiązaniu innych, ważnych dla Ciebie problemów.

 Psychoterapeutki w SYNAPSIE

Agnieszka Frankiewicz 501-408-005

Magdalena Adamus 501-152-618