Pogotowie teatralne

  • 0

Pogotowie teatralne

Category : Uncategorized

Dzieci – odkąd zaczynają mówić i stawiać pierwsze kroki – uwielbiają wchodzić w role. Naśladowanie pozwala na wewnętrzne odczucie i poznanie otaczającego świata. Zapraszamy na zajęcia teatralne, na których dzieci zapoznają się z różnymi rodzajami teatru: teatrem czarnym, teatrem cieni, teatrem w rękawku, teatrem dziur.  Poznamy różne techniki dramowe: dramę sensoryczną, technikę stop klatki, ćwiczenia z teatru forum. Przygotujemy maski i lalki teatralne różnymi technikami plastycznymi: maskę z piasku, gipsu i materiałów. Zajęcia zwieńczy przedstawienie, na które dzieciaki przygotują scenografię oraz tekst.

Zajęcia pogotowia teatralnego umożliwiają wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyjają rozładowaniu napięcia i energii, przynoszą radość i satysfakcję.

Zabawa w teatr pobudza aktywność, rozwija nowe doświadczenia i zainteresowania, uczy otaczającego świata i integruje dziecko z grupą.
Zajęcia teatralne szczególnie korzystnie wpływają na uczniów nadpobudliwych ruchowo. Uczestnictwo w zabawie w teatr umożliwia im ekspansję ruchową w formie ćwiczeń ruchowych, naśladowczych, mimicznych. Zajęcia są również terapią dla dzieci, u których przejawia się nadpobudliwość w sferze emocjonalnej. Takie dzieci mają możliwość pozbywania się negatywnych emocji (gniew, złość, agresja, płacz, kłótliwość, skarżenie). Zabawy te sprzyjają rozwojowi ruchowemu dzieci zahamowanych i spowolniałych. Ćwiczenia mimiki i gestów zmniejszają zahamowania w sferze emocjonalno uczuciowej, uczą wrażliwości i ekspresji.