Psychotherapy-002

psychoterapia

Posted on

Psychoterapia w pytaniach i odpowiedziach

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia jest rodzajem współpracy między Klientem a Psychoterapeutą, podczas której Psychoterapeuta pomaga zrealizować Klientowi ważne dla niego cele. Polega głównie na rozmowie, dzięki której Klient zyskuje lepsze rozumienie problemu, odkrywa nowe możliwości rozwiązania, podejmuje decyzje dotyczące rozwiązania. W przypadku terapii rodzinnej lub terapii pary Klientem są wszystkie obecne na spotkaniu osoby.

Kto podejmuje decyzję o rozpoczęciu psychoterapii?

Decyzja ta należy zarówno do Klienta jak i Psychoterapeuty. Klient decyduje, czy i w jakim stopniu, chce realizować ważne dla siebie cele za pomocą Psychoterapii, Psychoterapeuta określa, czy i w jaki sposób może pomóc. Aby podjąć Psychoterapię obie strony muszą wyrazić taką gotowość. Z tego względu psychoterapię poprzedzają spotkania konsultacyjne, zwykle 1-3, które służą określeniu problemu i podjęciu decyzji, czy zostanie zawarty kontrakt na psychoterapię.

Co to jest kontrakt psychoterapeutyczny?

To rodzaj umowy między Klientem a Psychoterapeutą zawierany na końcu spotkań konsultacyjnych, w przypadku podjęcia decyzji o podjęciu psychoterapii. Kontrakt określa zakres psychoterapii, np.: jakimi problemami będą się zajmować, nad osiągnięciem jakich celów pracować. Uwzględnia też warunki psychoterapii m. in. miejsce, czas, częstotliwość spotkań. Kontrakt może mieć formę ustną lub pisemną.

Kto najczęściej korzysta z pomocy psychoterapeuty?

Ludzie w trudnych dla siebie sytuacjach życiowych, poszukujący osoby, która spojrzy na problem z innej perspektywy i być może zobaczy nowe od dotychczasowych możliwości rozwiązania trudności. Nie zawsze są to osoby przekonane o możliwości osiągnięcia korzystnej zmiany, zwykle jednak żywiący taką nadzieję.

Kto może korzystać z psychoterapii?

Każdy, kto chciałby w taki sposób poradzić sobie z własnymi problemami, przy założeniu, że problem jest rozwiązywalny za pomocą psychoterapii.

 

Opracowanie: Agnieszka Frankiewicz

Zadzwoń i umów się na wizytę u terapeuty

501-408-005