Socjoterapia Jelcz-Laskowice

Socjoterapia

 

jest procesem psychokorekcyjnym, leczniczym i ukierunkowanym na eliminowanie lub na zmniejszanie zaburzeń  zachowania u dzieci i młodzieży. Jest formą terapii skierowaną do dzieci i młodzieży w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. Skuteczna w zaburzeniach zachowania, nadpobudliwości, zahamowaniach, zaburzeniach emocjonalnych.

 

Zadaniem socjoterapii jest wspomaganie pacjentów w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości, uczenie się rozpoznawania i wyrażania emocji, poznawanie mechanizmów uzależnień. Uczestnictwo w zajęciach socjoterapeutycznych dostarczy uczestnikom doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do treści doświadczeń urazowych oraz dostarcza doświadczeń kompensujących doświadczenia deprywacyjne, które również  hamują rozwój emocjonalny i społeczny. Uczestnictwo w socjoterapii będzie sprzyjać odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłuży aktywnemu uczniu się nowych umiejętności życiowych.

 

Najistotniejszą  rolę odgrywa tu wzmacnianie osobowości przez realizację celów rozwojowych, a docieranie do przeszłych doświadczeń i uświadamiania ich sobie oraz powiązanie z aktualnie występującymi wzorami zachowań schodzi na dalszy plan.

 

Proponujemy socjoterapie:

– Gdy rozpoznamy długotrwałe niezaspokojone potrzeby dziecka w rodzinie:

*urazy psychiczne,
*zaburzenia emocjonalne,
*zaburzenia w zachowaniu,
*urazowe sądy poznawcze,

– Gdy zaburzone są relacje z samym sobą:

*ja-ja (jestem głupi, nic nie umiem)

*ja-inni (nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie rozumie)
*ja-zadanie (do niczego się nie nadaję, nie umiem tego zrobić)

*ja-świat (życie jest bezsensu, świat jest brutalny)
– Gdy obserwujemy cechy zaburzonego zachowania:

*nieadekwatność zachowania,

*sztywność zachowania (nie zmienia się),

*zachowaniu towarzyszą silne emocjonalne przeżycia,

*zachowania są szkodliwe pacjenta i otoczenia.

Co gwarantuje grupa socjoterapeutyczna:
* zaufanie,

* bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczestników,
* każda osoba ma prawo zostać wysłuchana,
* to, co się dzieje tutaj, pozostaje między nami,

* spotykamy się regularnie, nie spóźniamy się,
* w toku zajęć wypracowujemy normy dotyczące komunikowania się, zwracamy do siebie

bezpośrednio – komunikat „ja”, nie oceniamy itp.

* grupa zamknięta

 

Prowadzimy nabór do grupy –  4-6 klasa.  

 

Ruszamy już we wrześniu 

Zadzwoń do nas – 786 233 200