Natalia Chruściel – Janas

  • 0
Natalia Chruściel - Janas

Natalia Chruściel – Janas

Natalia Chruściel – Janas

Z logopedią związana jestem od czterech lat, a z językiem polskim sympatyzuję od dziecka. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu filologii polskiej oraz podyplomowe studia logo-pedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze szlify zawodowe zdobywałam w gabine-tach logopedycznych, w ośrodkach terapeutycznych i na turnusach rehabilitacyjnych. Terapię prowadzę w myśl słów wypowiedzianych przez Ludwiga Wittgensteina — Granice mojego języka są granicami mojego świata. Uważam, że mowa jest naszym łącznikiem ze światem i dzięki niej jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, dlatego też w swojej pracy skupiam się na szeroko pojętym rozwoju mowy. Prowadzone przez siebie zajęcia dostosowuję do potrzeb pacjenta, wykorzystując w tym celu pomoce, które samodzielnie wykonuję. Dzięki czemu są one jeszcze lepiej ukierunkowane na konkretne potrzeby. Nieustannie dążę do rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Do swojej pracy podchodzę z pasją i zapałem, zbaczam z utartych ścieżek i twórczo poszukuję nowych rozwiązań. W życiu prywatnym jestem pasjonatką botaniki, moje mieszkanie przypomina dżunglę, w którym oprócz egzotycznych roślin (wyhodowanych z nasion) spotkać można również skunksa – nietypowego czworonoga, którego jestem szczęśliwą właścicielką.

Zajmuję się:

Diagnozą i terapią logopedyczną dla dzieci i dorosłych, Terapią wad wymowy:
sygmatyzm (seplenienie) – nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
kappacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski k,
gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski g,
reranie – brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r,
lambdacyzm– nieprawidłowa realizacja głoski l,
betacyzm– nieprawidłowe realizowanie głoski b,
mowa bezdźwięczna– artykułowanie głosek dźwięcznych, jako bezdźwięczne.
Terapią zaburzeń mowy:
opóźniony rozwój mowy,
niepłynność mowy

W swojej pracy stosuję min:

  • masaż logopedyczny,
  • ćwiczenia artykulacyjne,
  • ćwiczenia na bazie elementów logorytmiki i bajkoterapii,
  • ćwiczenia oddechowo-głosowe,
  • zabawy tematyczne,
  • ćwiczenia relaksacyjne.

  • 0
Doriska

Agata Jacyszyn

Jestem logopedą klinicznym i filologiem. Ukończyłam logopedię kliniczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie studiuję neurologopedię z wczesną interwencją logopedyczną. W swojej pracy wykorzystuję między innymi terapię taktylną wg dr Swietłany Masgutowej, masaż Shantala i masaż logopedyczny. W mojej szalonej głowie powstaje milion pomysłów na sekundę, co gwarantuje nie tylko świetną zabawę, ale przede wszystkim brak nudy! Zajęcia dostosowuję do indywidualnych potrzeb pacjentów. Cały czas się dokształcam i szukam skutecznych metod terapeutycznych.

Prywatnie jestem miłośniczką literatury i teatru. Od niedawna jestem mamą Dorotki.