Mariusz Paris – Socjoterapeuta

 • 0
socjoterapeuta jelcz-laskowice

Mariusz Paris – Socjoterapeuta

Ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej ale pracę magisterską napisałem z zakresu terapii zajęciowej i jej wpływu na proces resocjalizacji nieletnich. Ukończyłem studia podyplomowe z profilaktyki społecznej i resocjalizacji, wychowania seksualnego i informatyki. Mam również uprawnienia oligofrenopedagoga, trenera i edukatora praw dziecka, hipoterapeuty, diagnozy postaw uczniów i socjoterapii. Już od czasu studiów jestem związany z edukacją, opieką nad dzieckiem i jego wychowaniem. Jestem również autorem europejskich projektów edukacyjnych dla nauczycieli, realizowane jako formy doskonalenia nauczycieli. Jestem współautorem poradnika metodycznego „Jak konstruować szkolny program wychowawczy” Wydawnictwo Rubikon – Kraków 2000.

Ukończyłem kursy i projekty edukacyjne:

 • kurs Liderów Intel – Nauczanie ku przyszłości,
 • kurs Metody Aktywne w doskonaleniu nauczycieli w zakresie

stosowania technologii informacji i komunikacji,

 • kurs konstruowania skal postaw,
 • kurs pomiaru dydaktycznego
 • kurs w zakresie pomocy psychologogiczno – pedagogicznej,
 • kurs instruktorski hipoterapii,
 • kurs edukatorski „prawa dziecka w szkole”,
 • kurs trenerów edukacji o prawach człowieka,
 • kurs „przygotowanie do pracy edukatorskiej”
 • kurs „Nauczyciel, wychowawca jako szkolny doradca zawodowy ucznia w zreformowanej strukturze systemu edukacji”
 • projekt „TRANSITION” – orientacja i poradnictwo zawodowe – koncepcje francusko – polskie
 • projekt „prawa dziecka w szkole” – asertywność, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje”
 • projekty „Ewaluacja form doskonalenia nauczycieli– zarządzanie”,
 • TERM – IAE – organizacja i zarządzanie

 

Mieszkam na wsi z wyboru i zamiłowania. Prywatnie mąż, tato dorosłej córki i dziadek wnuczki. Wraz z żoną uwielbiamy być ze zwierzętami. Mamy dwa konie, cztery psy