Renata Michaliszyn

  • 0
Renata Michaliszyn

Renata Michaliszyn

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego specjalność  pedagogika opiekuńcza. Ukończyłam Podyplomowe Studia – Socjoterapia  oraz Psychologiczne Wspomaganie w Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami. Pracuję w szkole podstawowej nr 99 we Wrocławiu. Prowadzę zajęcia z zakresu biblioterapii, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Wspólnie z pedagogiem szkolnym pracuję również metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Głównym celem w pracy z moimi uczniami jest wspomaganie każdego z uczestników zajęć w pojmowaniu rzeczywistości i w rozwoju społecznym. Jak powiedziała Maria Montessori „ Skoncentrujmy wysiłek na wzmacnianiu tego co dobre i w taki sposób, aby dobro pozostawiało coraz mniej miejsca na zło…”Wzmacniając mocne strony moich podopiecznych, inwestuję w nich budując fundament do pracy nad ich trudnościami i zaburzeniami.

Prywatnie zafascynowana przestrzenią górską, uwielbiam przemieszczać się w każdym kierunku poznając nowe miejsca i pokonując własne słabości.

Moim mottem w pracy zawodowej są słowa Paulo Coelho: „…drogę wytycza się idąc i my wciąż idziemy, wytyczając z wychowankami naszą wspólną drogę, ucząc się od siebie nawzajem, przekraczając schematy