Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci

  • 1

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci I-III klas SP pt. „Ja, ty i my

Zajęcia socjoterapeutyczne poruszają trzy obszary: „Ja, Ty i My”. Poznawanie i kształtowanie obrazu samego siebie – wzmacnianie poczucia własnej wartości, nazywania i wyrażania uczuć  –  pomogą zrozumieć i polubić siebie (obszar Ja), a kiedy zrozumiemy i polubimy siebie – łatwiej o zrozumienie i akceptację drugiego, a także konstruktywne rozwiązanie konfliktów (obszar Ty). Zajęcia dostarczą dzieciom okazji do odreagowania trudnych emocji i pozwolą ćwiczyć nowe formy zachowań. Wspólne zabawy i zadania zwiększą poziom akceptacji i współdziałania w grupie (My).

Zajęcia podzielone są na trzy etapy, które jednak nie są wyraźnie oddzielone od siebie. Pierwszy to etap integracji  grupy i budowania poczucia bezpieczeństwa. W etapie drugim dzieci kształtują pozytywny obraz siebie, poznają swoje emocje, budują pozytywne relacje pomiędzy członkami grupy. Uczą się radzić sobie z trudnymi emocjami. Zajęcia dostarczają też doświadczeń korygujących. Ostatni etap tworzą zabawy zwiększające poziom empatii i współdziałania w grupie.

Bloki zajęć:

  1. Przełamanie onieśmielenia – zabawy integrujące grupę.
  2. Poznajemy siebie z innej strony – ćwiczenia i działania budujące wzajemne zaufanie i ciepłą atmosferę.
  3. Mój obraz siebie – wizualizacje, ćwiczenia i zabawy wykorzystujące środki plastyczne, dyskusje.
  4. Ja i Ty. Nazywanie i wyrażanie emocji – ćwiczenia i zabawy teatralne, bajkoterapia, rysunek.
  5. Kiedy mi źle – techniki odreagowania trudnych emocji.
  6. Ja i Ty, Ja i My – ćwiczenia rozwijające empatię

Dzieci poznają sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, będą kształtowały samoocenę i budowały pozytywny obraz siebie, ćwiczyły asertywność, rozpoznawały i nazywały uczucia oraz uczyły się emocjonalnie odreagować oraz rozwijać umiejętność współodczuwania.