Mariusz Paris – Socjoterapeuta

 • 0
socjoterapeuta jelcz-laskowice

Mariusz Paris – Socjoterapeuta

Ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej ale pracę magisterską napisałem z zakresu terapii zajęciowej i jej wpływu na proces resocjalizacji nieletnich. Ukończyłem studia podyplomowe z profilaktyki społecznej i resocjalizacji, wychowania seksualnego i informatyki. Mam również uprawnienia oligofrenopedagoga, trenera i edukatora praw dziecka, hipoterapeuty, diagnozy postaw uczniów i socjoterapii. Już od czasu studiów jestem związany z edukacją, opieką nad dzieckiem i jego wychowaniem. Jestem również autorem europejskich projektów edukacyjnych dla nauczycieli, realizowane jako formy doskonalenia nauczycieli. Jestem współautorem poradnika metodycznego „Jak konstruować szkolny program wychowawczy” Wydawnictwo Rubikon – Kraków 2000.

Ukończyłem kursy i projekty edukacyjne:

 • kurs Liderów Intel – Nauczanie ku przyszłości,
 • kurs Metody Aktywne w doskonaleniu nauczycieli w zakresie

stosowania technologii informacji i komunikacji,

 • kurs konstruowania skal postaw,
 • kurs pomiaru dydaktycznego
 • kurs w zakresie pomocy psychologogiczno – pedagogicznej,
 • kurs instruktorski hipoterapii,
 • kurs edukatorski „prawa dziecka w szkole”,
 • kurs trenerów edukacji o prawach człowieka,
 • kurs „przygotowanie do pracy edukatorskiej”
 • kurs „Nauczyciel, wychowawca jako szkolny doradca zawodowy ucznia w zreformowanej strukturze systemu edukacji”
 • projekt „TRANSITION” – orientacja i poradnictwo zawodowe – koncepcje francusko – polskie
 • projekt „prawa dziecka w szkole” – asertywność, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje”
 • projekty „Ewaluacja form doskonalenia nauczycieli– zarządzanie”,
 • TERM – IAE – organizacja i zarządzanie

 

Mieszkam na wsi z wyboru i zamiłowania. Prywatnie mąż, tato dorosłej córki i dziadek wnuczki. Wraz z żoną uwielbiamy być ze zwierzętami. Mamy dwa konie, cztery psy


 • 0
Renata Michaliszyn

Renata Michaliszyn

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego specjalność  pedagogika opiekuńcza. Ukończyłam Podyplomowe Studia – Socjoterapia  oraz Psychologiczne Wspomaganie w Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami. Pracuję w szkole podstawowej nr 99 we Wrocławiu. Prowadzę zajęcia z zakresu biblioterapii, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Wspólnie z pedagogiem szkolnym pracuję również metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Głównym celem w pracy z moimi uczniami jest wspomaganie każdego z uczestników zajęć w pojmowaniu rzeczywistości i w rozwoju społecznym. Jak powiedziała Maria Montessori „ Skoncentrujmy wysiłek na wzmacnianiu tego co dobre i w taki sposób, aby dobro pozostawiało coraz mniej miejsca na zło…”Wzmacniając mocne strony moich podopiecznych, inwestuję w nich budując fundament do pracy nad ich trudnościami i zaburzeniami.

Prywatnie zafascynowana przestrzenią górską, uwielbiam przemieszczać się w każdym kierunku poznając nowe miejsca i pokonując własne słabości.

Moim mottem w pracy zawodowej są słowa Paulo Coelho: „…drogę wytycza się idąc i my wciąż idziemy, wytyczając z wychowankami naszą wspólną drogę, ucząc się od siebie nawzajem, przekraczając schematy


 • 1

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci I-III klas SP pt. „Ja, ty i my

Zajęcia socjoterapeutyczne poruszają trzy obszary: „Ja, Ty i My”. Poznawanie i kształtowanie obrazu samego siebie – wzmacnianie poczucia własnej wartości, nazywania i wyrażania uczuć  –  pomogą zrozumieć i polubić siebie (obszar Ja), a kiedy zrozumiemy i polubimy siebie – łatwiej o zrozumienie i akceptację drugiego, a także konstruktywne rozwiązanie konfliktów (obszar Ty). Zajęcia dostarczą dzieciom okazji do odreagowania trudnych emocji i pozwolą ćwiczyć nowe formy zachowań. Wspólne zabawy i zadania zwiększą poziom akceptacji i współdziałania w grupie (My).

Zajęcia podzielone są na trzy etapy, które jednak nie są wyraźnie oddzielone od siebie. Pierwszy to etap integracji  grupy i budowania poczucia bezpieczeństwa. W etapie drugim dzieci kształtują pozytywny obraz siebie, poznają swoje emocje, budują pozytywne relacje pomiędzy członkami grupy. Uczą się radzić sobie z trudnymi emocjami. Zajęcia dostarczają też doświadczeń korygujących. Ostatni etap tworzą zabawy zwiększające poziom empatii i współdziałania w grupie.

Bloki zajęć:

 1. Przełamanie onieśmielenia – zabawy integrujące grupę.
 2. Poznajemy siebie z innej strony – ćwiczenia i działania budujące wzajemne zaufanie i ciepłą atmosferę.
 3. Mój obraz siebie – wizualizacje, ćwiczenia i zabawy wykorzystujące środki plastyczne, dyskusje.
 4. Ja i Ty. Nazywanie i wyrażanie emocji – ćwiczenia i zabawy teatralne, bajkoterapia, rysunek.
 5. Kiedy mi źle – techniki odreagowania trudnych emocji.
 6. Ja i Ty, Ja i My – ćwiczenia rozwijające empatię

Dzieci poznają sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, będą kształtowały samoocenę i budowały pozytywny obraz siebie, ćwiczyły asertywność, rozpoznawały i nazywały uczucia oraz uczyły się emocjonalnie odreagować oraz rozwijać umiejętność współodczuwania.