Muzykoterapia

  • 1

Muzykoterapia

 

Muzykoterapia dla dzieci

Zapraszamy na zajęcia z muzykoterapii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy, terapeutyczny i umuzykalniający. Przeznaczone są zarówno dla dzieci zdrowych jak i dzieci z niepełnosprawnych. Szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością wzrokową, zaburzeniami mowy, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną – w tym z Zespołem Downa, niepełnosprawnością ruchową, dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD.W zależności od potrzeb i problemów dziecka, zajęcia muzykoterapeutyczne mają na celu między innymi:

– poprawę komunikacji i integrację w grupie oraz nawiązywanie kontaktów

interpersonalnych

– obniżenie poczucia lęku

– ujawnienie i odreagowanie emocji

– naukę relaksacji

– pokonywanie nieśmiałości

– wspomaganie rozwoju psychoruchowego

– zmianę nieprawidłowych zachowań psychofizycznych

– usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych

– wyciszenie lub aktywizację

– kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej

– wzmocnienie procesu rehabilitacji

– podnoszenie samooceny, rozwijanie kreatywności, potencjału osobistego,

pobudzanie wyobraźni, poprawę koncentracji

– poszerzanie wiedzy z dziedziny muzyki

– rozwijanie zainteresowań

Zajęcia grupowe – 6-8 osób.

Dzieci z autyzmem, ADHD – sugerowana terapia indywidualna.

 

Muzyka jest uniwersalnym środkiem przekazu, metodą porozumiewania się. Jest mową bez słów, mową uczuć, specyficznym językiem posługującym się niezliczonym bogactwem środków ekspresji wyrażanych poprzez dźwięki. ”

(P. Nordoff, C. Robbins)