ZAJĘCIA PLASTYCZNE

  • 1

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 

Zajęcia terapeutyczne – grupy wiekowe 6-8 lat, 9 – 12 lat, 

Zajęcia polegają na swobodnej ekspresji twórczej z zastosowaniem różnych technik plastycznych (malarstwo, rysunek, kolaż, małe formy rzeźbiarskie). Technika i narzędzia są dostosowywane do indywidualnych preferencji i możliwości dziecka.

Zajęcia mają na celu:

– podnoszenie samooceny;

– pokonywanie nieśmiałości;

– rozładowywanie negatywnych emocji;

– wyciszenie;

– stwarzanie możliwości autoprezentacji;

– rozwój kreatywności;

– rozwój wrażliwości estetycznej;

– nabywanie umiejętności planowania i realizacji celów;

– rozwijanie uzdolnień plastycznych.

 

Zajęcia rozwijające – dzieci w wieku szkolnym

Zajęcia służą rozwijaniu kreatywności, wyobraźni, abstrakcyjnego myślenia. Dają możliwość tworzenia swobodnych wypowiedzi artystycznych za pomocą różnych technik (malarstwo, rysunek, kolaż, rzeźba). Cele zajęć to:

 

– zainteresowanie światem sztuk wizualnych;

– zapoznanie z różnymi technikami i środkami artystycznego wyrazu;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– doskonalenie sprawności manualnej;

– stworzenie przestrzeni wzajemnej inspiracji i możliwości wspólnego twórczego

działania;

– kształtowanie umiejętności autoprezentacji;

– rozwój uzdolnień plastycznych.

 

 

Od września zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne, na których pan Marcin Jarych – absolwenta akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, wprowadzi dzieci i młodzież w  tajniki rysunku i malarstwa.

Nauka rysunku i malarstwa dla dorosłych – zapraszamy wszystkich, którzy kiedyś marzyli, aby nauczyć się rysunku i malarstwa, ale do tej pory im się to nie udało. Zajęcia indywidualne lub grupowe.

Dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy planują kontynuacje nauki w szkołach artystycznych – proponujemy przygotowanie do egzaminu praktycznego.

 

Zapraszamy chętnych do zapisywania się pod tel. 786233200


1 Comment

Marcin Jarych – synapsa-terapia.pl

Sierpień 25, 2016 at 5:13 pm

[…] Zajęcie prowadzone w Synapsie – kliknij tutaj. […]